UAB "Delta Nova", Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius, Lietuva, Tel. +370 5 272 53 08, Faks. +370 5 272 10 62, Mob. +370 615 13669, info@deltanova.lt